การสร้างแบรนด์ - ตราสินค้า ยี่ห้อ โลโก้ และความสำคัญของการสร้างแบรนด์

รับออกแบบโลโก้

สิ่งที่นักการตลาดและเจ้าของกิจการกล่าวถึงกันมาก รวมถึงผู้บริโภคต่างก็ให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ คือแบรนด์ (ตราสินค้า ยี่ห้อ หรือโลโก้) เพราะในตลาดของสินค้าแต่ละชนิดมีผู้ผลิตสินค้า และให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก และอยู่ในสภาพอิ่มตัว  ผู้บริโภคมีสินค้าให้เลือกมากมาย แบรนด์จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมักจะนึกถึงในลำดับแรกๆ ของการตัดสินใจซื้อ กิน ดื่ม เที่ยว บริโภค ฯลฯ
 
ประโยชน์ของแบรนด์ 

  1. ผู้บริโภคมักจะบริโภคมากขึ้น เมื่อผู้บริโภคคุ้นเคย และพอใจสิ่งนั้นใดมาก ๆ แล้วมักจะไม่พยายามหาสิ่งใดมาทดแทน
  2. แบรนด์เข้มแข็ง ทำให้มีอำนาจต่อรองในการเจรจากับผู้จำหน่ายวัตถุดิบ และตัวแทนจำหน่ายได้มากขึ้น
  3. แบรนด์ที่มีชื่อเสียง  ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในตัวสินค้า ทั้งๆ ที่ไม่เคยใช้แบรนด์นี้มาก่อน และเมื่อมีสินค้าตัวใหม่ ๆ ออกมา ลูกค้าก็สามารถตัดสินใจซื้อได้ไม่ยาก
  4. ทำให้ผู้บริโภคยอมเสียเงินเพิ่มขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากซื้อสินค้าที่ไม่มีแบรนด์
  5. สินค้าลอกเลียนแบบได้ แต่แบรนด์ลอกเลียนแบบไม่ได้ จึงทำให้มียอดจำหน่ายค่อนข้างยั่งยืน

 

คู่แข่งรายใหม่ยากที่จะต่อสู้ถึงแม้จะมีสินค้าที่มีคุณภาพและคุณประโยชน์เหมือนกัน
 

  1. แบรนด์ (ตราสินค้า ยี่ห้อ หรือโลโก้) ส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถในการสร้างสิ่งเหล่านี้ในใจของผู้บริโภคได้ คือ
  2. ให้ความรู้สึกถึงความแตกต่าง ทั้งที่เป็นสินค้าชนิดเดียวกัน
  3. ให้ความรู้สึกมีหน้ามีตาทางสังคม ทั้งที่เป็นสินค้าชนิดเดียวกัน
     

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบ เช่น เป้าหมายของธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ระดับหรือประเภทของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และอื่นๆ ต้องใช้เครื่องมือทางการตลาดหลายๆด้านประกอบกัน รวมถึงตัวชีวัดต่างๆ เพื่อการสร้าแบรนด์ในคอนเซ็บเดียวกัน ไม่แตกแถว เพราะการสร้างแบนด์โดยไร้แบบแผนจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน เกิดความคลุมเครือลังเล และไม่จดจำ ทำให้ผู้ประกอบการเสียเงินและเวลาโดยปล่าวประโยชน์

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แบรนด์เป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของธุรกิจไม่แพ้ความลับทางการค้า จึงควรใส่ใจและรักษาไว้ และเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าของตราสินค้าจะเพิ่มขึ้น และแบรนด์สามารถขายให้กับผู้ที่ต้องการซื้อได้

รับออกแบบโลโก้

. . .

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการจดจำ ข้อมูลลูกค้าจำนวนมากครับ !!
ติดต่อ Email: sango988989@gmail.com (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Tel: 098 289 3389 (จ.-ส. เวลา 9.00-17.00น.)
Website: www.โลโก้ฮวงจุ้ย.com
www.ออกแบบโลโก้.net
www.โลโก้ตรายาง.com
Power by Sango

8881688888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย, ออกแบบตรายางฮวงจุ้ย, โลโก้ฮวงจุ้ย
Email: sango988989@gmail.com
Copyright © 2008-2021 by โลโก้ฮวงจุ้ย.com & ออกแบบโลโก้.net & โลโก้ตรายาง.com (Switched from: ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com & Sango.igetweb.com), All Rights Reserved.

การสร้างแบรนด์ และความสำคัญของการสร้างแบรนด์
Scroll to top