มิติ ขนาด ระยะ ที่เป็นมงคล - ระบบมาตรวัดหลู่ปังเชียะ

ระยะโลโก้ที่เป็นมงคล

หลูปัง (魯班) เป็นปรมาจารย์ฮวงจุ้ยท่านหนึ่งที่มีความสามารถในด้านช่างไม้ ช่างฝีมือ งานวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมในสมัยของราชวงศ์ฮันตอนต้น เกิดวันที่ 7 เดือน 5 จีน เป็นบุตรของนายหุ่ยเฮี้ยง (諱賢) และนางหงอสี (吳氏) หลูปัง ได้ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ อย่างมากมายให้กับคนในยุคนั้นเอาไว้ใช้งาน และงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านและสร้างสะพาน หลูปัง สามารถสร้างนกขึ้นมา และทำให้บินอยู่ได้นานต่อเนื่องกันหลายวัน นอกจากนี้ เขายังมีความสามารถในการวาดภาพด้วยการใช้นิ้วเท้า เขาวาดภาพวิญญาณที่มีความน่าเกลียดน่ากลัว จนแม้แต่วิญญาณที่ถูกวาดยังทนดูภาพของตัวเองไม่ได้ จนต้องหลบหนีออกไปจากภาพที่วาด (ซึ่งภาพดังกล่าวนี้คือภาพที่วาดอยู่บนประตูเพื่อเอาไว้คุ้มครองป้องกันบ้าน ให้พ้นภัยจากเหล่าภูตผี) ผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดี

ตั้งแต่วัยเด็กท่านสนใจเรื่องงานช่างเป็นอย่างมาก อายุได้ 15 ปีได้ไปศึกษาวิชาจากอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่าตวงบักคี่ (端木起) ในเวลาเพียงไม่นานท่านสามารถเรียนรู้หลักวิชาในการก่อสร้างจากอาจารย์จน หมดสิ้น หลักจากนั้นหลายปีผ่านไป ท่านได้ศึกษา เรียนรู้ พยายามค้นคว้าประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของใหม่ๆออกมามากมาย จนเป็นที่ยอมรับนับถือกันอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน และสิ่งสำคัญที่ท่านได้สร้างมานั้น คือระบบมาตรวัดหลู่ปังเชียะ หรือ FENG SHUI RULER (鲁班尺) ซึ่งมีขนาดความยาวต่างจากไม้บรรทัดปัจจุบัน

ระยะโลโก้ที่เป็นมงคล

ในบรรดาผู้ศึกษาวิชาฮวงจุ้ยคือ “ไม้บรรทัดหลูปัง” ซึ่งเป็นไม้ที่ใช้กำหนดขนาดที่เป็นมงคล และใช้ตรวจสอบขนาดที่เป็นอัปมงคลของวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในทางฮวงจุ้ย ความจริงผลงานของ “หลูปัง”ยังมีอยู่อีกมาก แต่ไม่เป็นที่รู้จักเนื่องจากถูกห้ามมิให้เปิดเผยออกมา หนึ่งในบรรดาผลงานเหล่านี้ คือ “ตำราอาถรรพณ์มนต์ดำของหลูปัง”

“ตำราอาถรรพณ์มนต์ดำของหลูปัง” เป็นตำราวิชาอาถรรพณ์มนต์ดำที่เขียนขึ้นโดย “หลูปัง” ที่ว่าด้วยเรื่องการทำอาถรรพณ์ต่างๆ ของช่างไม้ ช่างก่ออิฐถือปูน และช่างดินเพื่อใช้ในงานอาคารสถาปัตย์ก่อสร้าง รวมถึงเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ที่ทำต่อบุคคลเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเป็นอัปมงคลหรือความเป็น มงคลต่างๆ ขึ้น โดยแยกแยะการให้คุณและโทษลักษณะต่าง ๆ ตามระยะมิติที่กำหนดไว้ มาตรวัดหลู่ปังเชียะ หรือ FENG SHUI RULER ซึ่งมีขนาดความยาวต่างจากไม้บรรทัดปัจจุบัน คือ ประมาณ 43 ซม. หรือ 17 นิ้ว แบ่งออกเป็น 8 ช่วงใหญ่ ๆ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนที่เป็นมงคล และ 4 ส่วนที่ไม่เป็นมงคล แต่ละช่วงจะมีระยะห่างประมาณ 5.5 ซม. มีตัวอักษรกำกับบอกถึงคุณและโทษไว้ 財 , 病 , 離 , 義 , 官 , 劫 , 害 , 本

財 ไช้ (ทรัพย์สิน) , 病 แป่(โรคภัยไข้เจ็บ) , 離 ลี้ (พลัดพราก) , 義 หงี่(คุณธรรม) , 官 กัว (ยศศักดิ์) , 劫 เกียบ (พิบัติหรือสูญเสีย) , 害 ไห่ (เภทภัย) , 本 ปิ้ง (รากฐาน)

ระยะโลโก้ที่เป็นมงคล

มิติหลู่ปังสำหรับที่อยู่อาศัยคนเป็น (พลังเอี๊ยง) จะใช้มิติมงคลวัดเพื่อกำหนดระยะ สิ่งที่สำคัญทางวิชาฮวงจุ้ย คือ ขนาดประตูทางเข้า ขนาดโต๊ะทำงาน ขนาดเตียงนอน และอื่น ๆ เพื่อหวังให้เกิดผลสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงาน ส่วนมิติที่ไม่เป็นมงคลควรหลีกเลี่ยงไม่นำมาใช้

การใช้มิติหลู่ปังสำหรับวัดเพื่อกำหนดระยะ หากใช้ตามระยะอักษรสี่ตัว คือ 財ไช้ , 義หงี่ , 官กัว และ本ปิ้ง ถือเป็นตำแหน่งที่เป็นมงคลที่จะนำโชคลาภด้านการเงิน มีลูกหลานที่ดี มีอำนาจบารมีและนำความเจริญรุ่งเรือง ส่วนอีกสี่ตัวที่เหลือ คือ 病แป่ , 離ลี้ , 劫เกียบ 害ไห่ ถือเป็นตำแหน่งที่เป็นอัปมงคล จะนำสิ่งเลวร้าย ความเจ็บป่วย ความพลัดพราก การสูญเสีย ความตาย ความหายนะและสุขภาพที่ไม่ดีมาให้

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการจดจำ ข้อมูลลูกค้าจำนวนมากครับ !!
ติดต่อ Email: sango988989@gmail.com (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Tel: 098 289 3389 (จ.-ส. เวลา 9.00-17.00น.)
Website: www.โลโก้ฮวงจุ้ย.com
www.ออกแบบโลโก้.net
www.โลโก้ตรายาง.com
Power by Sango

8881688888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย, ออกแบบตรายางฮวงจุ้ย, โลโก้ฮวงจุ้ย
Email: sango988989@gmail.com
Copyright © 2008-2021 by โลโก้ฮวงจุ้ย.com & ออกแบบโลโก้.net & โลโก้ตรายาง.com (Switched from: ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com & Sango.igetweb.com), All Rights Reserved.

มิติ ขนาด ระยะ ที่เป็นมงคล – ระบบมาตรวัดหลู่ปังเชียะ
Scroll to top