ตอนที่ 2 การมอบของขวัญอันเป็นมงคล จะนำโชคลาภมาให้กับทั้งผู้รับและผู้ให้
ด้วย 8 สัญลักษณ์มงคลส่งเสริมโชคลาภ

โลโก้ฮวงจุ้ย

 สัญลักษณ์มงคลส่งเสริมโชคลาภ ตอนที่2

สัญลักษณ์มงคลจากวัฒนธรรมจีนนับหลายพันปี มีมากมายนับพันนับหมื่นสัญลักษณ์ ครานี้ได้รวบรวมสัญลักษณ์มงคลส่งเสริมโชคลาภ 8 อันดับต้นๆ ที่จะช่วยปกป้องคุ้มครอง เพิ่มพูลโชคลาภความมั่งมี เสริมสร้างอำนาจบารมี ความ สุข สุขภาพดี หรือการเดินทางปลอดภัย ล้วนมีในสัญลักษณ์มงคลเหล่านี้ จึงไม่แปลกที่จะพบเห็น 8 สัญลักษณ์มงคลเหล่านี้ ในที่ทำงานของนักธุรกิจหรือนักการเมือง รวมถึง ที่บ้าน ที่สำนักงาน ที่ร้านค้า หรือแม้กระทั้งนำมามอบเป็นของขวัญของกำนันในโอกาสต่างๆ 8 สัญลักษณ์มงคลส่งเสริมโชคลาภ ที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนที่ผ่านมา คือ

1. ตัวอักษรจีนคำว่า ‘ฮก’ ที่แปลว่า ความสุข สุขจากการได้สมปรารถนาในโชคลาภ ในทรัพย์

2. เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย หรือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ โภคทรัพย์

3. เทพเจ้ากวนอู (關羽) หมายถึง การมีตำแหน่งหน้าที่ (เจริญรุ่งเรือง) หรือกิจการที่รุ่งเรืองสูงสุด

4. ฮก ลก ซิ่ว เป็น 3 สัญลักษณ์แทนความเป็นมงคล 3 ประการคือ

ฮก (福) หมายถึง อำนาจบารมี เกียรติยศ บุญวาสนา ความสุข ความสมหวัง (Good Fortune)

ลก (禄) หมาย ถึง โชคลาภและความมั่งคั่ง บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ (Wealth) เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองขั้นมหาเศรษฐี และบริบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติ อาทิ บุตร ภรรยา ญาติมิตร คนใช้สอย เป็นต้น

ซิ่ว (寿) หมายถึง สุขภาพแข็งแรง มีอายุยืน (Longevity)

5. ปี่เซี่ยะ คือ เทพลก กวางสวรรค์ เป็นสัตว์มงคลเรียกทรัพย์ และปกป้องคุ้มครองภัย มีปากไม่มีทวาร ทรัพย์มีแต่เข้าไม่มีออก

 

และในตอนที่ 2 นี้จะกล่าวถึงอีก 3 สัญลักษณ์ใน 8 สัญลักษณ์มงคลส่งเสริมโชคลาภ

 

6. เรือสำเภา เรือสำเภาจีน “อี้ ฝาน เฟิง ซุ่น” หมายถึง เรือที่ล่องไปอย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรค เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จและอุดมสมบรูณ์

“เรือสำเภา” เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จ ในอดีตการค้าขายสินค้า ความรู้ การศึกษา จะเดินทางมาด้วยเรือเป็นหลัก เรือสำเภาที่ใหญ่ถึงจะเดินทางได้เป็นระยะไกลและนำพาสำภาระสินค้า ความรู้นักปราชญ์ ไปยังจุดหมายดินแดนปลายทาง “ไปให้ถึงฝั่ง” หมายถึง “ความสำเร็จ ความสมปรารถนา” พ่อค้าชาวจีน บริษัทนำเข้าส่งออก ฮ่องกง มาเลเชีย ชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้ที่รู้เรื่องฮวงจุ้ย มักจะพบเรือสำเภาวางไว้ที่ห้องทำงาน หรือในร้านค้าอยู่เสมอ ด้วยความเชื่อที่ว่า “ผู้ที่มีเรือไว้ในครอบครอง ชีวิตจะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง และอุดมสมบรูณ์ด้วยความมั่งคั่ง”

ตำแหน่งการวาง ให้วางหันหัวเรือเข้าสู่ตัวบ้านหรือห้องทำงาน และให้นำอัญมณี เงินเหรียญ หรือเงินแบ้งค์ผูกไส่ไว้ในลำเรือ เสมือนว่าเรือสำเภาจะนำความสำเร็จ ขนเงินทองเข้ามาสู่เคหสถาน และเพื่อให้เรือสำเภาอุ้มเงินอุ้มทองไว้ในบ้าน

 

7. โป๊ยข่วย หรือ “ปากั้ว” เป็นสัญลักษณ์แสดงความสมดุลแห่งจักรวาล สรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนสมดุล มีลักษณะเป็นรูปทรง 8 เหลี่ยม 8 มุม 8 ด้าน ภายในเป็นสัญลักษณ์ หยิน-หยาง หมายถึง ดำกับขาว มืดกับสว่าง กลางวันกับกลางคืน ชายกับหญิง บวกกับลบ ความมีกับความไม่มี เป็นสัญญาลักษณ์ของความเป็นกลาง

โป๊ยข่วย มีมาตั้งแต่ยุคที่ชาวจีนยังไมมีตัวอักษร สมัยจักรพรรดิ “หวังตี้” นักปราชณ์ได้นำเอาหลักการของความมีและไม่มี สร้างออกมาเป็นกฎที่เรียกว่า “กฎปากั้ว” (โป๊ยข่วย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนอักขระซึ่งเป็นกฎพื้นฐานเดียวกันกับรหัสของคอมพิวเตอร์คือ 0 กับ 1

โป๊ยข่วย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกลาง จึงสามารถใช้ได้กับทุกที่ เพราะความหมายคือ ความสมดุลอันเป็นมงคล สามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้ ส่งผลต่อความสมดุลของชีวิต มีความต่อเนื่องหมุนวนของวัฏจักร จะช่วยปรับสมดุลให้แก่ร่างกาย เน้นส่วนดี แก้ส่วนเสีย ส่งผลดีต่อสุขภาพแข็งแรง และนิยมนำมาแก้ฮวงจุ้ยที่รกร้าง ทางสามแพ่ง เสารหน้าบ้านที่เป็นลักษณะธูปดอกเดียวปักอยู่ เป็นต้น

 

8. สมเด็จ ร.5 หรือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นที่เคารพบูชาเป็นอย่างมากของคนไทย โดดเด่นทางด้านการงานและการปกครอง การเปลี่ยนแปลงสู่ความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ความสำเร็จสูงสุดในทุกแขนง และอำนาจบารมีอันสูงสุด

ทรงเป็นรัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 9 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ 1 ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง (พ.ศ. 2411)

พระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร ให้ร่มเย็นเป็นสุข ทรงโปรดการเสด็จประพาสต้น เพื่อให้ได้ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎร ทรงสนพระทัยในวิชาความรู้ และวิทยาการแขนงต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และนำมาใช้บริหารประเทศให้ เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว พระองค์จึงได้รับถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช และมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ

พระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ 5 ได้แก่

-ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีเลิกทาส

-การป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และจักรวรรดิอังกฤษ

-ได้มีการประกาศออกมาให้มีการนับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศ โดยบุคคลศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างอิสระ

นอกจากนี้ได้มีการนำระบบจากทางยุโรปมาใช้ในประเทศไทย ได้แก่

-ระบบการใช้ธนบัตรและเหรียญบาท

-ใช้ระบบเขตการปกครองใหม่ เช่น มณฑลเทศาภิบาล จังหวัดและอำเภอ

-การสร้างรถไฟ สายแรก คือ กรุงเทพฯ ถึง เมืองนครราชสีมา

นอกจากนี้ได้มีงานพระราชนิพนธ์ ที่สำคัญ

พระราชกรณียกิจด้านสังคม ทรงยกเลิกระบบไพร่ โดยให้ไพร่เสียเงินแทนการถูกเกณฑ์ นับเป็นการเกิดระบบทหารอาชีพในประเทศไทย นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงดำเนินการเลิกทาสแบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากออกกฎหมายให้ลูกทาสอายุครบ 20 ปีเป็นอิสระ จนกระทั่งออกพระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ซึ่งปล่อยทาสทุกคนให้เป็นอิสระและห้ามมีการซื้อขายทาส

การปฏิรูปการปกครอง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศตั้งกระทรวงขึ้นอย่าง เป็นทางการจำนวน 12 กระทรวง เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 อันประกอบด้วย

1. กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบงานที่เดิมเป็นของสมุหนายก ดูแลกิจการพลเรือนทั้งหมดและบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือและชายทะเลตะวันออก

2.กระทรวงนครบาล รับผิดชอบกิจการในพระนคร

3.กระทรวงโยธาธิการ รับผิดชอบการก่อสร้าง

4.กระทรวงธรรมการ ดูแลการศาสนาและการศึกษา

5.กระทรวงเกษตรพานิชการ รับผิดชอบงานที่ในปัจจุบันเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์

6.กระทรวงยุติธรรม ดูแลเรื่องตุลาการ

7.กระทรวงมรุธาธร ดูแลเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์

8.กระทรวงยุทธนาธิการ รับผิดชอบปฏิบัติการการทหารสมัยใหม่ตามแบบยุโรป

9.กระทรวงพระคลังสมบัติ รับผิดชอบงานที่ในปัจจุบันเป็นของกระทรวงการคลัง

10.กระทรวงการต่างประเทศ (กรมท่า) รับผิดชอบการต่างประเทศ

11.กระทรวงกลาโหม รับผิดชอบกิจการทหาร และบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้

12.กระทรวงวัง รับผิดชอบกิจการพระมหากษัตริย์

พระองค์ยังได้ส่งเจ้านายหลายพระองค์ไปศึกษาในทวีปยุโรป เพื่อมาดำรงตำแหน่งสำคัญในการปกครองที่ได้รับการปฏิรูปใหม่นี้ และทรงจ้างชาวต่างประเทศมารับราชการในตำแหน่งที่คนไทยยังไม่เชี่ยวชาญ ทรงตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศที่ท่าฉลอม

>>การมอบของขวัญอันเป็นมงคลจะนำโชคลาภมาให้กับทั้งผู้รับและผู้ให้ และ 8 สัญลักษณ์มงคลส่งเสริมโชคลาภ ตอนที่ 1

. . .

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการจดจำ ข้อมูลลูกค้าจำนวนมากครับ !!
ติดต่อ Email: sango988989@gmail.com (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Tel: 098 289 3389 (จ.-ส. เวลา 9.00-17.00น.)
Website: www.โลโก้ฮวงจุ้ย.com
www.ออกแบบโลโก้.net
www.โลโก้ตรายาง.com
Power by Sango

8881688888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย, ออกแบบตรายางฮวงจุ้ย, โลโก้ฮวงจุ้ย
Email: sango988989@gmail.com
Copyright © 2008-2021 by โลโก้ฮวงจุ้ย.com & ออกแบบโลโก้.net & โลโก้ตรายาง.com (Switched from: ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com & Sango.igetweb.com), All Rights Reserved.

มอบของขวัญ ด้วย 8 สัญลักษณ์มงคลส่งเสริมโชคลาภ (2)
Scroll to top