โลโก้ ฮวงจุ้ย Logo สหพัฒนพิบูล

ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย

สหพัฒน์ปรับโฉมโลโก้ใหม่

รูปเอส (S) เหมือนหยินหยาง

สัญลักษณ์รอบนอกมีลักษณะกลม หมายถึง การดำเนินธุรกิจนั้นต้องมีความยืดหยุ่นดี ต้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับคน และมีความก้าวหน้า 

รูปทรงสี่เหลี่ยม เปรียบเหมือนกับเป็นองค์กรภายใน ที่เน้นหนักในเรื่องความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นและการมีวินัยที่ดี

สีของโลโก้ปรับเปลี่ยนจากสีส้มมาเป็นสีแดงนั้น หมายถึงสีของความเจริญรุ่งเรือง

 (ที่มา :http://www.icc.co.th/newversion/html/th/events_news_show.asp?id=620)

“สี่เหลี่ยมที่ด้านในและวงกลมที่ด้านนอก”

มีลักษณะเป็น เหรียญของจีน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองมานาน

เหรียญเหล่านี้ถูกใช้เป็นเงินโลหะจากสมัยไท่คัง ในศตวรรษที่ 11 ก่อนคริสตกาล สี่เหลี่ยมที่ตรงกลางเหรียญหมายถึงพลังงานของโลกมนุษย์ ในขณะที่วงกลมเป็นตัวแทนของพลังชี่แห่งสวรรค์ รูปทรงอันพิเศษของเหรียญเป็นการผนวกเอาธาตุทั้งสองมาไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นตัวแทนของการรวมตัวอันทรงพลานุภาพของฟ้าและดิน และเมื่อถูกใช้โดยมนุษย์ พลังดังกล่าวก็จะเป็นตัวแทนของไตรลักษณ์แห่งโชคที่เรียกว่า “เทียน- ตี้-เหยิน” ซึ่งแปลว่า “ฟ้า-ดิน-มนุษย์”

เมื่อทั้งสามสิ่งนี้มารวม กัน ก็จะมีพลังขับเคลื่อนโชคแห่งความมั่งคั่ง และเมื่อได้รับการกระตุ้นพลังงานด้วย “สีแดง” หรือ “สีทอง” พลังงานธาตุหยางจะช่วยขับพลังชีวิตจากธาตุที่แล้วเข้ามาในตัวเหรียญ และจะแปรเปลี่ยนเหรียญเหล่านั้นให้เปี่ยมไปด้วยพลังงานแห่งความมั่งคั่งและเจริญรุ่งเรือง

 

. . .

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการจดจำ ข้อมูลลูกค้าจำนวนมากครับ !!
ติดต่อ Email: sango988989@gmail.com (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Tel: 098 289 3389 (จ.-ส. เวลา 9.00-17.00น.)
Website: www.โลโก้ฮวงจุ้ย.com
www.ออกแบบโลโก้.net
www.โลโก้ตรายาง.com
Power by Sango

8881688888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย, ออกแบบตรายางฮวงจุ้ย, โลโก้ฮวงจุ้ย
Email: sango988989@gmail.com
Copyright © 2008-2021 by โลโก้ฮวงจุ้ย.com & ออกแบบโลโก้.net & โลโก้ตรายาง.com (Switched from: ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com & Sango.igetweb.com), All Rights Reserved.

โลโก้ ฮวงจุ้ย Logo สหพัฒนพิบูล
Scroll to top