ออกแบบโลโก้ เบญจธาตุ

โลโก้ฮวงจุ้ย ศาสตร์และศิลป์แห่งการผสมผสารการออกแบบ และพลังของศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด

โลโก้ฮวงจุ้ย ส่วนที่สำคัญที่สุดของการออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ยที่นักออกแบบต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ ก็คือ ความไม่เข้ากัน (ชง) ความเป็นปฏิบักหักล้างกัน ความไม่เกื้อหนุนส่งเสริมกัน ของธาตุหลักของกิจการ และธาตุหลักของเจ้าของกิจการ !!

นักออกแบบโลโก้บางที่บางแห่งได้นำลักของธาตุทั้ง 5 ในทางฮวงจุ้ย หรือที่เรียกว่า “เบญจธาตุ” ประกอบด้วย ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และธาตุทอง มาใช้ในการออกแบบโลโก้ ที่เน้นไปที่ธาตุหลักของเจ้าของกิจการ หรือเน้นไปที่ธาตุหลักของกิจการ โดยไม่ได้คำนึงถึง  ความไม่เข้ากัน (ชง) ความเป็นปฏิบักหักล้างกัน ความไม่เกื้อหนุนส่งเสริมกัน ของธาตุหลักของกิจการ และธาตุหลักของเจ้าของกิจการ ซึ่งเมื่อธาตุหลักทั้งสองอยู่ด้วยกันในโลโก้ ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ไม่มีความเกื้อหนุนส่งเสริมกันแล้ว ยังส่งผลร้ายแรงถึงความเป็นปฏิบักหักล้างทำลายกันอีกด้วย ซึ่งไม่เป็นผลดีอย่างยี่ต่อเจ้าของกิจการและหุ้นส่วน รวมถึงตัวของกิจการเอง จัดเป็นโลโก้ฮวงจุ้ยพิฆาตตัวเองร้ายแรงต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ การนำโลโก้ที่พิฆาตตัวเองมาใช้ จะส่งผลต่อเนื่องในวงกว้างถึงบุคลากรในองค์กร พนักงานในบริษัท คนทำงานในส่วนต่างๆของกิจการ ความภาคภูมิใจ ความรักต่อองค์กร ความทุ่มเทแรงการยแรงใจ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พลังบวกต่างๆเหล่านี้จะถูกลดทอนกัดกร่อนลงไปเรื่อยๆ รวมถึงบริษัทพาท์เนอร์ กิจการที่เป็นคู่ค้า หรือแม้แต่ลูกค้า ก็จะถูกลดทอนความเชื่อมั่น ความไว้ใจ ความวางใจ ลงไปเรื่อยๆเช่นกัน 

ด้วยผลกระทบดังกล่าว ยิ่งหากนำโลโก้ที่ไม่ถูกหลักฮวงจุ้ยที่แท้จริงมาใช้ในวงกว้าง นำมาแพร่หลายในสื่อประชาสำพันธ์ต่างๆ ป้ายกิจการ ตัวสินค้า เว็บไซต์ หัวกระดาษจดหมาย นามบัตร เสื้อ ฯ ก็จะยิ่งส่งผลกระทบแพร่กระจายออกไปในวงกว้างมากขึ้นไปเรื่อยๆ

 โลโก้ฮวงจุ้ยควรจะต้องออกแบบแก้ไขจัดเรียงธาตุหลักให้ถูกต้องก่อน เพื่อแก้ไขเปลี่ยนจากร้ายมาเป็นดี เปลี่ยนจากปฏิปักษ์หักล้างกันมาเป็นเกื้อหนุนส่งเสริมกัน โดยสื่อสารออกแบบมาให้โดดเด่นด้วย “รูปร่างของเส้นสาย” “สี สรรค์” “ความสว่าง” จัดวางใน “ขนาดระยะ” และ “ทิศทาง” ที่เหมาะสม โดยแฝงรูปแบบของสัญลักษณ์ที่เป็นมงคล เมื่อทำให้โดดเด่นและมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งหมด ก็จะถือว่าสมบูรณ์แบบ เป็น ลักษณะโลโก้ที่ดี เป็นการ ออกแบบโลโก้มงคล หรือที่บางคนเรียกว่า ออกแบบโลโก้ เรียกทรัพย์ ซึ่งจะทำให้บุคคลที่พบเห็นมีความรู้สึกที่ดี (Good Feeling) มีความรู้สึกคุ้นเคย เป็นมิตร (Good Friendly) มีความมั่นใจ ความเชื่อมั่น (Good Confidence) และนึกถึงทุกครั้งที่ต้องการสินค้าหรือบริการนั้น ๆ (Good Recognition) 

” ทำโลโก้ ต้อง_โลโก้ฮวงจุ้ย.com “

 

ทำโลโก้ ทั้งที ทำให้ดีตั้งแต่เริ่ม

ทำโลโก้ เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำกันบ่อยๆ จะทำโลโก้บริษัททั้งที ควรต้องใส่ใจรอบด้าน ถูกต้องตามหลักโลโก้อวงจุ้ย ถูกต้องกับกิจการ ถูกต้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และถูกต้องตามยุกต์สมัย เพื่อให้ดุโดเด่น สะดุจตา จดจำได้ง่าย สร้างความมันใจให้กับตัวสินค้าและงานบริการ และเป็นที่ภาคภูมิใจแก่บุคลากรในองค์กร อยากเป็นส่วนหนึ่งของกิจการ การทำ แบบโลโก้ที่ดีที่สุด ต้องคำนึงถึงส่วนประกอบครบถ้วน และสามารถนำไปใช้ในส่วนต่างๆได้รอบด้าน ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ของพรีเมี่ยม ของที่ระลึก ของใช้ต่างๆ มีโลโก้ติดอยู่ทั่วไปหมด เป็นการสร้างแบรนด์ให้เกิดการจกจำในวงกว้างได้อย่างทั่วถึง

 

แบบโลโก้ ที่ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย ของโลโก้ฮวงจุ้ย.com

แบบโลโก้ ของโลโก้ฮวงจุ้ย.com ที่นอกจากจะถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ที่มีการวิเคราะห์ตรวจสอบธาตุหลักของกจการและธาตุหลักของเจ้าของกิจการ พร้อมแก้ไขธาตุหลักของทั้งสองส่วน ให้เกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันครบถัวนแล้ว แบบโลโก้ของโลโก้ฮวงจุ้ย.com ยังมีการนำสัญลักษณ์ที่ป็นลักษณะแฝงที่เป็นมงคล มาเป็นส่วนสำคัญในแบบโลโก้ เพิ่มเติมในหลายๆส่วนอีกด้วย ซึ่งจัดเป็นการ ออกแบบโลโก้มงคล เป็นการ ออกแบบโลโก้บริษัท ที่แตกต่างจาก ออกแบบโลโก้ หรือ ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย ทั่วไป .

ทำโลโก้ ต้อง โลโก้อวงจุ้ย.com

ทำโลโก้ ต้อง โลโก้อวงจุ้ย.com

ออกแบบโลโก้ ต้อง โลโก้อวงจุ้ย.com 

ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย ต้อง โลโก้อวงจุ้ย.com 

ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย ต้อง โลโก้อวงจุ้ย.com 

 

 


ออกแบบโลโก้_ต้อง_โลโก้ฮวงจุ้ย.com 🎓

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการจดจำ ข้อมูลลูกค้าจำนวนมากครับ !!
ติดต่อ Email: [email protected] (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)
Tel: 098 289 3389 (จ.-ส. เวลา 9.00-17.00น.)
Website: www.โลโก้ฮวงจุ้ย.com
www.ออกแบบโลโก้.net
www.โลโก้ตรายาง.com
Power by Sango

8881688888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย, ออกแบบตรายางฮวงจุ้ย, โลโก้ฮวงจุ้ย
Email: [email protected]
Copyright © 2008-2021 by โลโก้ฮวงจุ้ย.com & ออกแบบโลโก้.net & โลโก้ตรายาง.com (Switched from: ออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ย.com & Sango.igetweb.com), All Rights Reserved.

โลโก้ฮวงจุ้ย ออกแบบโลโก้ที่ดีที่สุด
Scroll to top